bara logga mini

Välkommen Om byn Aktiviteter Sevärt Boende Företag Messlingen IK Messlingen FVO Byarådet Hitta hit

 

Dvärgrödingen Gravarna Flatruet              

Hällmålningarna

Hällmålningarna vid Ruändan rapporterades först 1896 men har säkert i alla tider varit kända av ortsbefolkningen och ligger väl synliga på en lodrät bergvägg med en fantastisk utsikt över Servsjön.

 

Det är lätt att fascineras av historiens vingslag när man står uppe på Ruändan och ser på hällmålningarna som hållit så fint genom årtusendena. På en lodrät yta, cirka 1,5 x 2 m. finns ett tjugotal avbildningar föreställande björn, älg, ren och människor. I den nordliga hällkonsten är älgen den helt dominerande och Ruändan är ensam i Jämtland om att ha andra djur avbildade. Troligtvis är bilderna målade i järnockra blandat med djurfett som bindmedel.

 

Forskare har uppskattat målningarnas ålder till 4 - 5 000 år f.Kr, den yngre stenåldern. Människorna som utfört målningarna var jägare och fiskare och flyttade mellan flera boplatser under året där säsongen kunde erbjuda bäst fångstmöjligheter. Ovanligt för området kring Ruändan är att det inte befinner sig vid något vatten. Man har längs vattendragen i Härjedalen funnit rester av hundratals boplatser men inga uppe på fjället. En av teorierna om varför hällmålningarna målades just vid Ruändan är att platsen har använts för viktiga religiösa cermonier för fångstfolket. En annan är att det fanns några av issjöarna kvar sedan inlandsisens avsmältning i närheten. Ytan över figurerna är blank och glansig. Kanske har kvarts bränts fram av solen ur bergväggen och konserverat målningarna eftersom vi fortfarande kan se dom efter så många år.

haellmaalningar.jpg

haellmaalningarna.jpg

Guldtur Dvärgrödingen Boende

producerad av Formoni - all rights reserved.