bara logga mini

Välkommen Om byn Aktiviteter Sevärt Boende Företag Messlingen IK Messlingen FVO Byarådet Hitta hit

 

Dvärgrödingen Hällmålningar Flatruet              

Gravarna

I närheten av Messlingen finns många raviner eller gravar som de kallas på härjedalska. De flesta finns längs södra sidan av Flatruet och många har en historia att berätta.

  • Gravargraven ligger inne på Servsjö mark. Den börjar strax öster om Lågvålen vid trädgränsen och sträcker sig mot söder nära 2 km. Gravarbäcken rinner genom ravinen och ut i Servån. Både vid ravinens övre som nere ände finns fångstgropssystem som användes av de första människorna.
  • Evagraven. Den kanske mest kända av ravinerna ligger 2 km väster om Ruändan och Hällmålningarna. Enligt en sägen ska en lappkvinna vid namn Eva i snöstorm omkommit i ravinen. Ofta ligger snö och is kvar på ravinens botten hela sommaren. Enligt sägen ska man ha hittat "gammalt gods" på två skilda ställen i Evagraven. Varje sommar besöks Evagraven av många tusen turister i samband med att de besöker Ruvallen och Hällmålningarna.
  • Fiskhålsgraven ligger också på Flatruet, 2 km väster om Evagraven. Den har fått sitt namn efter den källbäck som rinner genom ravinen och nere vid skogbandet finns ett bestånd av dvärgröding som anses ha funnits där sedan inlandsisen smälte undan. I en annan ravin vid Anåfjället (Blåstöten) finns också samma slags röding i en liten tjärn.
  • Svartmograven. Ungefär 3,5 km väster om Fiskhålsgraven på sydkanten av Flatruet ligger Svartmograven. Genom ravinen rinner Svartmorbäcken som rinner ut i Stassån. I skogen nedanför Flatruet på båda sidorna om bäcken finns lämningar efter ett gammalt lappläger, Svartmoren. Namnet efter ett i närheten befintligt gammalt lavrikt granbestånd som på härjedalska heter "mor" eller "granmor".
  • Öjegraven, en stor och djup ravin, ligger längst i väster vid Flatruet och ca 2,5 km väster om Svartmorgraven.
  • Storbäckengraven. En mindre ravin som ligger strax öster om Öjegraven. Bäckarna ur Storbäckgraven och Öjegraven rinner ihop strax nedanför Öjegraven. Någon längre ner delar sig denna bäck igen. Den östra delen kallas Stassån och den västra kallas östra Storbäcken.
  • Torrgraven. Även den en mindre ravin ca 200 meter öster om Storbäcksgraven och mitt ovanför Öjevallen. ingen riktig bäck rinner genom denna ravin, namnet Torrgraven troligen därav.
  • Kovvograven ligger drygt 2 km söder om Messlingesjöns utlopp En mindre bäck från Middagstjärn rinner genom ravinen som har sitt utlopp mot Anådalen. En sägen berättar att det under krig och orostider mellan Sverige och Norge gomdes kyrksilver från Hede kyrka där. Namnet "kovvo" betyder ju förvaringsplats. Härjedalingarna var norrmän på den tiden. Messlingeborna använde också Kovvograven som gömställe för mat och andra förnödenheter under orostider.
  • Lövörgraven  ligger 2 km söder om Messlingen och mynnar ut mot Anådalen. Den har fått sitt namn efter en björkudde vid Messlingesjöns södra sida nästan mitt emot ravinen som heter Lövörn. "Ör" betyder grovt grus eller små stenar.
  • Storröstgraven. Ligger mitt emot Messlingen, på Anåfjällets norrsida. Ravinen sär synlig från byn. Sommartid ser man den som ett vitt diagonalt streck och på vintern är den mörk genom skuggan av fördjupningen. Storröstvallen ligger i björkskogen strax nedanför. "Röst" betyder: fuktig mark med saftigt och kraftigt naturgräs i en glänta i skogen. Man slog och bärgade hö i många "röstar" tidigare.

fiskhaalsgraven-bro.jpg

Fiskhålsgraven

Evagraven.jpg

Eva graven

Skyltning.jpg

Skyltning på vägen

Dvärgrödingen Hällmålningar Guldtur

producerad av Formoni - all rights reserved.