bara logga mini

Välkommen Om byn Aktiviteter Sevärt Boende Företag Messlingen IK Messlingen FVO Byarådet Hitta hit

 

Gravarna Hällmålningar Flatruet              

Dvärgrödningen

Den världsunika dvärgrödingen i Fiskhålsgraven har antagligen funnits där sedan istidens slut. Fiskhålsgraven bildades tillsammans med de andra gravarna runt Messlingen när den uppdämda issjön i Ljungans dalgång bräddade över. 

 

Rödingen i Fiskhålsgraven har antagligen tillhört en tidigare invandrad grupp av rödningar. Den fanns i varje fall på plats i Härjedalen för ca   7 000 år sedan, under en tid då isbjörnar jagade grönlandssäl nere vid kusten, kanske i närheten av nuvarande Ljudal. Östersjöns havsyta låg då ca 250 meter över den nuvarande nivån.

 

Röding (Salvelinus alpinus (L.) ) är en laxfisk som efter senaste istiden, redan med början för ca 12 000 år sedan, antas ha koloniserat Sverige. Rödingen i Fiskhålsgraven skiljer sig både genetiskt och ekologiskt från fjällrödningen nedströms i sjön Messlingen, och utgör ett unikt exempel på hur framgångsrik den känsliga rödingen kan vara om den bara skyddas från människans ingrepp. Den extrema dvärgstorleken utgör en sekundär ekologisk anpassning till miljön och de små näringsresurserna i Fiskhålsgraven. Efter tre år är rödingarna ca 9 cm och växer därefter bara med ca 5 mm per år. Den äldsta rödingen som undersökts var 9 år gammal och 12.4 cm lång.

 

Eftersom rödingarna i Fiskhålsgraven kan ha funnits här sedan årtusenden, så bör de även i fortsättningen få leva i trygghet. Undvik därför att störa dem och förorena inte deras rena vatten. Rödingen i Fiskhålsgraven har av vetenskapliga skäl klassificerats som skyddsvärd och av riksintresse.

fiskhaalsgraven.jpg

Guldtur Gravarna Hällmålningar

producerad av Formoni - all rights reserved.